• Facebook
  • YouTube
  • Instagram
top_banner.png
promo_item_deco_1.png
game hell_text.png
promo_item_deco_5.png
promo_item_deco_3.png
android_qrcode.png
Tất cả Quý hội viên Oze hãy đến tham gia "soi kèo" và chia sẽ bí quyết để giải mã các trò chơi nhận thưởng lớn liền tay

jili-jackpot fishing

Đã cập nhật: Th01 12


"Jackpot fishing, jackpot khủng, nhận thưởng dễ dàng!"

Nhiều loại cá Jackpot, nhiều loài phổ biến, thiểm điện khóa mục tiêu giúp bạn nhanh chóng phát tài!

Cá đặc biệt X5 Bạo Thưởng, làm giàu vô hạn trong một đêm!


Thể loại game Arcade and Fishing

Thời gian phát hành 2019

Bội sối cao nhất Jackpots

Đặc điểm game

● Thể loại máy bắn cá cực tốc.

● Tiêu diệt cá nhận Jackpot, cược đầy Jackpot càng cao.

● Cá đặc biệt thưởng liên tục, nhận được X5 Bạo Thưởng.

0 lượt xem

jili-feng shen