• Facebook
  • YouTube
  • Instagram
top_banner.png
promo_item_deco_1.png
game hell_text.png
promo_item_deco_5.png
promo_item_deco_3.png
android_qrcode.png
Tất cả Quý hội viên Oze hãy đến tham gia "soi kèo" và chia sẽ bí quyết để giải mã các trò chơi nhận thưởng lớn liền tay

jili-bao boon chin

Đã cập nhật: Th01 12


"Bao Thanh Thiên, bảo kiếm ngẫu nhiên trên trời giáng xuống, line cả dãy cho bạn lấy."

Ngẫu nhiên kích hoạt dãy line, line cả bàn chơi nhận được thưởng lớn X500, trong game miễn phí mỗi khi kích hoạt dãy line sẽ được +1 bội số thưởng.


Thể loại game Slot

Thời gian phát hành 2019

Bội sối cao nhất 2000X

Đặc điểm game

● Bàn chơi 3X5, 25 line.

● Ngẫu nhiên kích hoạt dãy Wild, Wild cà bản chơi thưởng lớn X500.

● Game miễn phí mỗi khi kích hoạt dãy Wild sẽ +1 bội số thưởng.

4 lượt xem

jili-feng shen